Czy warto ubezpieczac stary dom
12
Kwi
2018
Zużycie techniczne budynków: czy warto ubezpieczać stary dom?

Zużycie techniczne budynku to bardzo istotne pojęcie dotyczące ubezpieczenia domu. Jest jednym z czynników, które mogą wpłynąć na wysokość odszkodowania, jakie otrzymasz w razie, gdy dom zostanie zniszczony. Co to oznacza, co wziąć pod uwagę przy zawieraniu polisy?

Budynki się „zużywają”?

Każdy budynek ma przewidziany okres używalności, zwany też okresem trwałości obiektów budowlanych. Przyjmuje się, że budynek murowany, np. dom jednorodzinny jest budowany na około 150 lat. Budynki drewniane – krócej, na około 50 lat.

Dlaczego zużycie techniczne jest tak ważne?

Zużycie techniczne jest „miarą stanu budynku”. By go określić, bierze się pod uwagę takie czynniki jak: jego wiek, trwałość materiałów użytych do budowy, jakość prac budowlanych, sposób użytkowania czy wykonywanie remontów. Stopień zużycia określa się w procentach. Jest ono ustalane podczas zawierania umowy ubezpieczenia domu.

Zużycie techniczne w praktyce

Czy to oznacza, że budynek po 150 latach nadaje się już do rozbiórki? Absolutnie nie!

Każdy remont obniża wartość zużycia technicznego i tym samym przedłuża żywotność nieruchomości. Dzięki systematycznej trosce o budynek, masz możliwość ubezpieczenia budynku wybudowanego wiele lat temu na takich samych zasadach jak w przypadku budynków nowych.

Jak ustalana jest suma ubezpieczenia?

Najczęściej przy ustalaniu sumy ubezpieczenia ustalana jest wartość odtworzeniowa budynku. Ta wycena dotyczy kosztów doprowadzenia budynku do stanu sprzed szkody, czyli nowego, ale nie ulepszonego. To dlatego, że na odszkodowaniu nie powinno się wzbogacić. Wartość odtworzeniowa pokrywa koszty uprzątnięcia i prac budowlano – wykończeniowych pozwalających odbudować budynek w takim samym rozmiarze, standardzie i zbliżonych parametrach technicznych. Na przykład w projekcie odbudowywanego budynku będą uwzględniane instalacje zgodne z aktualnymi technologiami stosowanymi na rynku. Nikt nie będzie zmuszał ubezpieczonego do poszukiwania kabli, przełączników, czy zaworów stosowanych piętnaście lat temu. Stopień zużycia nie ma tu żadnego znaczenia dla wysokości odszkodowania.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości a wartość rzeczywista

O wiele rzadziej przy wycenie stosuje się wartość rzeczywistą. Dotyczy ona zazwyczaj starszych obiektów znajdujących się w złym stanie technicznym. Przy wartości rzeczywistej budynku ubezpieczyciel od wypłacanego odszkodowania odejmuje stopień zużycia technicznego. Na przykład, jeśli zniszczeniu ulegnie nigdy nie remontowany dach siedemdziesięcioletniego domu, w przypadku którego zużycie techniczne ustalono na poziomie 50 proc.,  ubezpieczyciel ustalając wysokość odszkodowania weźmie pod uwagę koszty naprawy, a następnie pomnoży tę kwotę właśnie przez ustalone 50% zużycia technicznego.

Jak przedłużyć żywotność budynku?

Nie ma innej rady jak… dbać o swoją własność! Nie dopuść do tego, by budynek popadał w zaniedbanie. Systematycznie remontuj swój dom. Dokumentuj wszystkie wydatki i faktury związane z remontem. Gdy zauważysz jakąkolwiek usterkę, działaj natychmiast, zgodnie z zasadą „łatwiej zapobiegać niż leczyć”. Jak widać, ta prawda dotyczy też budynków. Są budynki, które mają 500 lat, a zużycie techniczne kształtuje się na poziomie 20 %.