wypowiedzenie OC samochodu
28
Maj
2018
Wypowiedzenie OC samochodu – kiedy i jak można to zrobić?

Jak wypowiedzieć umowę OC samochodu? W jakich przypadkach można to zrobić? Co musi znaleźć się na wypowiedzeniu, by było ważne? Kiedy można zmienić ubezpieczyciela? Co zrobić, gdy sprzedajemy auto? To tylko niektóre pytania, które pojawiają się pod hasłem wypowiedzenie OC samochodu – zebraliśmy najważniejsze kwestie. Wszystko, co musisz wiedzieć o wypowiedzeniu OC.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe. Chroni cię przed konsekwencjami, jakie musiałbyś ponieść, gdybyś spowodował wypadek. Umowę zawierasz na rok. Ze względu na to, że ubezpieczenie to ma chronić poszkodowanego musi być zachowana ciągłość ochrony. Dlatego polisy OC ppm automatycznie się odnawiają – pod warunkiem oczywiście, że opłacisz w całości składkę. To ważne, byś wiedział, jak wypowiedzieć OC samochodu, by nie przerwać ochrony lub nie płacić podwójnie.

Jeśli płacisz w ratach i zdarzy ci się zapomnieć, nadal jesteś objęty ochroną. Ubezpieczyciel w razie wypadku, który spowodujesz, wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Od ciebie jednak będzie wymagał uregulowania zaległych płatności. Jeśli w ciągu trwania umowy nie zapłacisz składek, w kolejnym roku polisa automatycznie się już nie przedłuży. Trzeba o tym pamiętać, bo ani windykacja składki ani wysoka kara za brak OC ppm do przyjemnych nie należą. Ubezpieczyciela możesz wybrać dowolnie, ale warto nawiązać dłuższą relację z konkretnym zakładem.

 1. Gdy chcesz zmienić zakład ubezpieczeń

Jeśli chcesz zmienić zakład ubezpieczeń, możesz wypowiedzieć umowę OC najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania aktualnej umowy. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian do ustawy, które pozwolą na wypowiedzenie umowy nawet ostatniego  dnia. Poinformujemy was, gdy te zmiany wejdą w życie. Wypowiedzenie możesz oczywiście złożyć wcześniej, ale umowa obowiązuje rok.

Decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wypowiedzenia u przedstawiciela ubezpieczyciela. Wielu ubezpieczycieli na swoich stronach internetowych publikuje gotowe do wypełnienia formularze, których skan można wysłać mailem.

Jeśli nie wypowiesz umowy, polisa automatycznie się odnowi. Wtedy będziesz miał podwójne OC, u nowego ubezpieczyciela i poprzedniego. Jak najszybciej doślij wypowiedzenie OC poprzedniemu ubezpieczycielowi. Do momentu kiedy tego nie zrobisz, będziesz musiał zapłacić składkę za czas, w którym obowiązywała automatycznie odnowiona polisa.

 1. Gdy kupiłeś używany samochód z ważną polisą

W przypadku zakupu używanego samochodu, OC przechodzi automatycznie na kolejnego właściciela. Możesz nadal korzystać z dotychczasowej polisy lub ją zmienić. Wtedy musisz najpierw ją wypowiedzieć. Pamiętaj jednak o dwóch ważnych rzeczach:

 1. Jeżeli nie wypowiesz OC zawartego przez poprzedniego właściciela pojazdu, umowa ta nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres.
 2. Jeżeli zdecydujesz się na zmianę zakładu ubezpieczeń, nie dopuść do powstania tzw. luki ubezpieczeniowej – nawet 1 dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej ma znaczenie z punktu widzenia kar za brak OC.

W twoim interesie jest wziąć od poprzedniego właściciela dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenie OC. A najlepiej będzie, jeśli sam skontaktujesz się z ubezpieczycielem, który wystawił polisę. Ubezpieczyciel może policzyć jeszcze raz składkę.

 1. Gdy zmieniły się warunki ubezpieczenia – rekalkulacja składek

Rekalkulacja, czyli nowa wysokość składki wiąże się z zakupem używanego auta, ale nie tylko. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, gdy auto było ubezpieczone według stawki obowiązującej np. dla mniejszych miejscowości, a nabywca mieszka w dużym mieście lub kiedy nowym właścicielem pojazdu zostaje młody, niedoświadczony kierowca.

Zmiana stawek jest też uzależniona od twojej historii ubezpieczeniowej. Jeśli miałeś wcześniej jakieś szkody, wpłynie to na wysokość rekalkulowanej dla ciebie składki. Otrzymując od ubezpieczyciela propozycję nowej składki, wcale nie musisz godzić się na nowe warunki! Jeśli dana propozycja ci nie odpowiada, możesz ubezpieczyć się w innym zakładzie i zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczyciela.

Rekalkulacja może mieć miejsce również w sytuacji, kiedy po otrzymaniu od twojego ubezpieczyciela warunków ubezpieczenia na kolejny okres decydujesz się na przedłużenie z nim umowy, ale pomiędzy wysłaniem tej informacji, a początkiem nowej umowy wystąpiły okoliczności mające wpływ na wysokość składki, np. spowodowałeś szkodę.

 1. Gdy sprzedajesz używane auto

Sprzedając swój samochód, pamiętaj o dwóch rzeczach:

 1. przekaż nabywcy dokument potwierdzający zawarcie OC
 2. poinformuj zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu.

Dlaczego poinformowanie zakładu ubezpieczeń jest ważne? Dlatego, że jeżeli opłacałeś składkę w ratach, to od czasu przeniesienia własności pojazdu do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń wspólnie z nabywcą ponosisz solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki. Co powinna zawierać taka informacja? Dane nabywcy, czyli imię, nazwisko, PESEL jeżeli został nadany lub nazwę, siedzibę i REGON. Najwygodniej będzie dołączyć kopię umowy sprzedaży auta, na której są te dane (pozostałe dane zakryj), wraz z informacją o godzinie przekazania samochodu. To ważne, na wypadek gdyby nabywca twojego auta jeszcze tego samego dnia spowodował kolizję.

Jeżeli nabywca zdecyduje się wypowiedzieć zawarte przez ciebie OC, możesz otrzymać też zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 1. Gdy oddajesz auto do kasacji lub twój samochód został skradziony

Z chwilą oddania samochodu do kasacji, dostajesz zaświadczenie ze stacji demontażu, które jest podstawą do wyrejestrowania pojazdu. Wówczas umowa OC rozwiązuje się z mocy prawa, a tobie przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia od dnia wydania tego zaświadczenia. Podobnie sprawa wygląda, jeśli samochód został skradziony. Z zaświadczeniem od policji o skradzionym pojeździe udaj się do wydziału komunikacji, wyrejestruj samochód, a następnie zwróć się do zakładu ubezpieczeń o zwrot składki.

 1. Jak to zrobić? Wypowiedzenie umowy OC krok po kroku

Masz do wyboru kilka sposobów rezygnacji z OC samochodu:

– osobiście u agenta lub w placówce zakładu ubezpieczeń

– pocztą – koniecznie z potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego)

– drogą elektroniczną – przesyłając wypełniony i podpisany skan formularza, który znajdziesz na stronie internetowej towarzystwa.

Pamiętaj! Bez względu na to, który sposób wybierzesz, zadbaj o to, by mieć na piśmie potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia OC samochodu przez zakład ubezpieczeniowy.

 1. Co musi się znaleźć na wypowiedzeniu OC?

Wzór wypowiedzenia ubezpieczenia OC znajdziesz na stronie internetowej towarzystwa, w którym zawarta jest polisa. Takie wypowiedzenie możesz też napisać odręcznie. Ważne, by znalazły się w nim twoje dane (imię, nazwisko, PESEL), marka i numer rejestracyjny auta, nazwa zakładu ubezpieczeń, numer polisy oraz powód wypowiedzenia, czyli klauzula z podstawą prawną (np. art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – w przypadku wypowiedzenia polisy całorocznej).