Wypowiedzenie OC samochodu – kiedy i jak można to zrobić?

Jak wypowiedzieć umowę OC samochodu? W jakich przypadkach można to zrobić? Co musi znaleźć się na wypowiedzeniu, by było ważne? Kiedy można zmienić ubezpieczyciela? Co zrobić, gdy sprzedajemy auto? To tylko niektóre pytania, które pojawiają się pod hasłem wypowiedzenie OC samochodu – zebraliśmy najważniejsze kwestie. Wszystko, co musisz wiedzieć o wypowiedzeniu OC.

wypowiedzenie OC samochodu

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe. Chroni cię przed konsekwencjami, jakie musiałbyś ponieść, gdybyś spowodował wypadek. Aktualnie średnia szkoda to ponad 8 tys.  zł. Ale średnia szkoda spowodowana przez nieubezpieczonych kierowców jest znacznie wyższa. Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2020 roku było to prawie 17 tys. zł. Dodatkowo, brak OC wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (potocznie to tzw. kary za brak OC). Brak tego ubezpieczenia dla auta osobowego przez ponad 14 dni to 5600 zł. Natomiast średnia stawka za OC komunikacyjne to ok. 500 zł za rok. Znacznie bardziej opłaca się więc wydać 500 zł i jeździć spokojnie zamiast stresować się perspektywą opłaty karnej lub konieczności poniesienia kosztów w przypadku spowodowania wypadku.

OC samochodu w ratach

Umowę zawierasz na rok. Ze względu na to, że ubezpieczenie OC ma chronić poszkodowanego musi być zachowana ciągłość ochrony. Dlatego polisy OC ppm automatycznie się odnawiają – pod warunkiem oczywiście, że opłacisz w całości składkę. To ważne, byś wiedział, jak wypowiedzieć OC samochodu, by nie przerwać ochrony lub nie płacić podwójnie.

Jeśli płacisz w ratach i zdarzy ci się zapomnieć, nadal jesteś objęty ochroną do dnia wskazanego na polisie. Ubezpieczyciel w razie wypadku, który spowodujesz, wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Od ciebie jednak będzie wymagał uregulowania zaległych płatności. Jeśli w ciągu trwania umowy nie zapłacisz składek, w kolejnym roku polisa automatycznie już się nie przedłuży. Trzeba o tym pamiętać, bo ani windykacja składki ani wysoka opłata za brak OC ppm do przyjemnych nie należą. Ubezpieczyciela możesz wybrać dowolnie, ale warto nawiązać dłuższą relację z konkretnym zakładem.

 1. Wypowiedzenie OC samochodu – gdy chcesz zmienić zakład ubezpieczeń

Jeśli chcesz zmienić zakład ubezpieczeń, możesz wypowiedzieć umowę OC najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania aktualnej umowy. Wypowiedzenie możesz oczywiście złożyć wcześniej, ale umowa obowiązuje rok.

Decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wypowiedzenia u przedstawiciela ubezpieczyciela. Wielu ubezpieczycieli na swoich stronach internetowych publikuje gotowe do wypełnienia formularze, których skan można wysłać mailem.

Jeśli nie wypowiesz umowy i jednocześnie zawrzesz nową u innego ubezpieczyciela, poprzednia polisa nie wygaśnie, a automatycznie się odnowi. Wtedy będziesz miał podwójne OC, u nowego ubezpieczyciela i poprzedniego. Jak najszybciej doślij wypowiedzenie OC poprzedniemu ubezpieczycielowi. Do momentu kiedy tego nie zrobisz, będziesz musiał zapłacić składkę za czas, w którym obowiązywała automatycznie odnowiona polisa.

 1. Wypowiedzenie OC samochodu – gdy kupiłeś używany samochód z ważną polisą

W przypadku zakupu używanego samochodu, OC przechodzi automatycznie na kolejnego właściciela i obowiązuje do końca okresu ubezpieczenia wskazanego na polisie.  Kupując auto sprawdź koniecznie, do kiedy obowiązuje umowa OC – może się zdarzyć, że kończy się ona w dniu zakupu pojazdu. Możesz nadal korzystać z dotychczasowej polisy lub ją zmienić. Wtedy musisz najpierw ją wypowiedzieć. Tylko tobie jako nabywcy przysługuje prawo do wypowiedzenia OC.

Pamiętaj jednak o trzech ważnych rzeczach:

 • Jeżeli nie wypowiesz OC zawartego przez poprzedniego właściciela pojazdu, umowa ta nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres.
 • Jeżeli zdecydujesz się na zmianę zakładu ubezpieczeń, nie dopuść do powstania tzw. luki ubezpieczeniowej – nawet 1 dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej ma znaczenie z punktu widzenia kar za brak OC.
 • Przepisy jasno wskazują, że zbywca pojazdu ma ci przekazać dokumenty dotyczące pojazdu, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz w ciągu 14 dni powiadomić zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu.
 1. Gdy zmieniły się warunki ubezpieczenia – rekalkulacja składek

Rekalkulacja, czyli nowa wysokość składki wiąże się na przykład z zakupem używanego auta. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, gdy auto było ubezpieczone według stawki obowiązującej np. dla mniejszych miejscowości, a nabywca mieszka w dużym mieście lub kiedy nowym właścicielem pojazdu zostaje młody, niedoświadczony kierowca.

Zmiana stawek jest też uzależniona od twojej historii ubezpieczeniowej. Jeśli miałeś wcześniej jakieś szkody, wpłynie to na wysokość rekalkulowanej dla ciebie składki. Otrzymując od ubezpieczyciela propozycję nowej składki, wcale nie musisz godzić się na nowe warunki! Jeśli dana propozycja ci nie odpowiada, możesz ubezpieczyć się w innym zakładzie i zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczyciela. Pamiętaj jednak, aby nie było przerwy w ubezpieczeniu.

Rekalkulacja może mieć miejsce również w sytuacji, kiedy po otrzymaniu od twojego ubezpieczyciela warunków ubezpieczenia na kolejny okres decydujesz się na przedłużenie z nim umowy, ale pomiędzy wysłaniem tej informacji, a początkiem nowej umowy wystąpiły okoliczności mające wpływ na wysokość składki, np. spowodowałeś szkodę.

Gdy kupujesz używany samochód może się zdarzyć, że nie ma on ważnej polisy. Jak to sprawdzić? Najprościej na stronie UFG lub historiapojazdu.gov.pl. Jeżeli kupowany przez ciebie pojazd nie ma ważnego OC to twoim obowiązkiem jest wykupić to ubezpieczenie w dniu zakupu pojazdu, nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.

 1. Wypowiedzenie OC samochodu – gdy sprzedajesz używane auto

Sprzedając swój samochód, pamiętaj o dwóch rzeczach:

 1. przekaż nabywcy dokument potwierdzający zawarcie OC
 2. poinformuj zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu.

Dlaczego poinformowanie zakładu ubezpieczeń jest ważne? Dlatego, że jeżeli opłacałeś składkę w ratach, to od czasu przeniesienia własności pojazdu do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń wspólnie z nabywcą ponosisz solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki. Co powinna zawierać taka informacja? Dane nabywcy, czyli imię, nazwisko, PESEL jeżeli został nadany, adres zamieszkania lub w przypadku firm/instytucji nazwę, siedzibę i REGON. Najwygodniej będzie dołączyć kopię umowy sprzedaży auta, na której są te dane (pozostałe dane zakryj), wraz z informacją o godzinie przekazania samochodu. To ważne, na wypadek gdyby nabywca twojego auta jeszcze tego samego dnia spowodował kolizję.

Jeżeli nabywca zdecyduje się wypowiedzieć zawarte przez ciebie OC, możesz otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 1. Gdy oddajesz auto do kasacji lub twój samochód został skradziony

Z chwilą oddania samochodu do kasacji, dostajesz zaświadczenie ze stacji demontażu,  które jest podstawą do wyrejestrowania pojazdu. Wówczas umowa OC rozwiązuje się z mocy prawa, a tobie przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia od dnia wydania tego zaświadczenia. Podobnie sprawa wygląda, jeśli samochód został skradziony. Z zaświadczeniem od policji o skradzionym pojeździe udaj się do wydziału komunikacji, wyrejestruj samochód, a następnie zwróć się do zakładu ubezpieczeń o zwrot składki.

 1. Jak to zrobić? Wypowiedzenie umowy OC krok po kroku

Masz do wyboru kilka sposobów rezygnacji z OC samochodu:

 • osobiście u agenta lub w placówce zakładu ubezpieczeń
 • pocztą – koniecznie z potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego)
 • drogą elektroniczną – przesyłając wypełniony i podpisany skan formularza, który znajdziesz na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.

Pamiętaj! Bez względu na to, który sposób wybierzesz, zadbaj o to, by mieć na piśmie potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia OC samochodu przez zakład ubezpieczeń.

 1. Co musi się znaleźć na wypowiedzeniu OC?

Wzór wypowiedzenia ubezpieczenia OC znajdziesz na stronie internetowej towarzystwa, w którym zawarta jest polisa. Takie wypowiedzenie możesz też napisać odręcznie. Ważne, by znalazły się w nim twoje dane (imię, nazwisko, PESEL), marka i numer rejestracyjny autanazwa zakładu ubezpieczeń, numer polisy oraz powód wypowiedzenia, czyli klauzula z podstawą prawną (np. art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – w przypadku wypowiedzenia polisy całorocznej).