Grupowe ubezpieczenie na życie w pracy – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Dostałeś nową pracę, a wraz z nią zestaw benefitów, w tym pakiet na zajęcia sportowo-rekreacyjne i możliwość grupowego ubezpieczenia na życie. W pierwszym temacie pewnie nieźle się orientujesz. Jednak, co wiesz o pracowniczych polisach? Czy warto skorzystać z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez pracodawcę? Oto przydatne informacje.

Grupowe ubezpieczenie na życie w pracy – przed czym, gdzie i kogo chroni? 

Grupowe ubezpieczenie na życie (pracownicze ubezpieczenie na życie) to działająca 24 godziny na dobę ochrona ludzi zatrudnionych w danej firmie. Obowiązuje zarówno w zakładzie pracy, domu, jak i podczas urlopu wypoczynkowego. W swoim podstawowym wariancie zapewnia stabilizację i poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim członkom rodziny ubezpieczonego. Gwarantuje im wypłatę świadczenia w przypadku jego śmierci. Obecnie większość pracodawców, poza podstawową polisą na życie dla zatrudnionych, oferuje również różnego rodzaju dodatki. Przykładowo, dodatki, które zazwyczaj są w ofercie dla ubezpieczonych, to:

  • wypłata świadczenia w przypadku śmierci członków rodziny
  • wypłata świadczenia w przypadku narodzin dziecka
  • wypłata świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, np. uszkodzenia części ciała
  • pomoc w szybkim powrocie do formy po wypadku np. ryczałt na zakup leków, pomoc assistance jako dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne, czyli m.in. organizację procesu rehabilitacyjnego (na podstawie wskazań lekarza), domowe wizyty pielęgniarki lub lekarza, dostarczenie leków, transport medyczny, itp.

Zanim zdecydujesz się na przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, zapytaj pracodawcę, czy proponowana przez niego oferta zawiera takie dodatki. Wówczas ubezpieczenie na życie nie będzie wyłącznie zapewniać korzyści dla osób trzecich i realną ochroną obejmie również ciebie.

Dlaczego warto ubezpieczyć się grupowo w pracy? 

W czym grupowe polisy pracownicze przewyższają te indywidualne? Spieszymy z odpowiedzią.

  • Znacznie tańsza oferta

Z racji tego, że ubezpieczyciel może od razu pozyskać sporą grupę klientów i nie traci czasu ani środków na ich poszukiwanie, w zamian oferuje pracodawcy umowę na wyjątkowo korzystnych warunkach. W praktyce oznacza to, że grupowe ubezpieczenie na życie może obejmować dokładnie te same zdarzenia co polisa indywidualna i przy podobnej wysokości składki gwarantować nawet kilkukrotnie wyższe sumy ubezpieczenia.

  • Minimum formalności

Kupno indywidualnej polisy na życie praktycznie zawsze wiąże się z dostarczeniem ubezpieczycielowi szczegółowej ankiety medycznej.  Zdarza się również tak, iż towarzystwo wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich. Decydując się na pakiet grupowy, twoje działania ograniczają się jedynie do wypełnienia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia z krótkimi oświadczeniami medycznymi.

  • Brak karencji

Karencja to okres po przystąpieniu do umowy ubezpieczenia, w którym nie otrzymasz jeszcze świadczenia za wystąpienie zdarzenia objętego ochroną, pomimo że opłacasz już składki. W ubezpieczeniach grupowych często karencje mogą zostać zniesione lub może zostać skrócony czas ich trwania.

  • Nie musisz pamiętać o opłacaniu składki

Składkę przeleje za ciebie pracodawca, niezależnie od tego, kto pokrywa koszt ubezpieczenia – w całości pracodawca, w całości pracownik, czy na zasadzie partycypacji – w części pracownik i w części pracodawca.

Uwaga! Zgodnie z kodeksem pracy opłacanie przez firmę składek na ubezpieczenie grupowe pracowników zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej!

Zmieniam pracę, co dalej z ubezpieczeniem? 

Wraz z końcem pracy w danej firmie, automatycznie kończy się również ubezpieczenie. Możesz kontynuować je indywidualnie, ale nie wszystkie firmy oferują atrakcyjne warunki kontynuacji. Możesz również przystąpić do kolejnego ubezpieczenia grupowego zaraz po zatrudnieniu w nowym miejscu pracy, jeśli nowy pracodawca takie oferuje. Zakres nowego ubezpieczenia będzie inny.

Pamiętaj! Ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy jest dobrowolne i nikt nie może zmusić cię byś z niego skorzystał!

Artykuł powstał we współpracy z UNIQA Polska