Kupno AC – to musisz wiedzieć!

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Kupujesz je po to, by chronić swoją własność. Oferty poszczególnych firm różnią się od siebie znacznie. Dlatego podpowiadamy, o co zapytać agenta, by wybrać polisę AC najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb. Kupno AC – na co zwrócić uwagę?

Kupno AC – cena nie jest najważniejsza

Rozumiemy, że cena jest dla ciebie ważna, ale musisz wiedzieć, że nie tylko to powinno się brać pod uwagę przy wyborze polisy. Ubezpieczenie ma cię dobrze chronić, więc zanim przejdziesz do ceny, ustal to, co decyduje o dobrej ochronie. Agent pomoże ci w tym na pewno, dostosowanie ubezpieczenia do twoich potrzeb to jego obowiązek. Warto jednak, byś wiedział, o czym rozmawiacie i dopytał, jeśli coś będzie dla ciebie trudniejsze. Kupno AC nie jest trudne!

Określ z agentem wartość pojazdu, czyli sumę ubezpieczenia

To oczywiście punkt wyjścia, od którego zależy twoja ochrona, wysokość potencjalnego odszkodowania i oczywiście składka.

Jeżeli kupiłeś samochód za kwotę wyższą niż średnia cena rynkowa
lub masz niestandardowe wyposażenie, które zwiększa jego wartość, poinformuj o tym agenta.  Musi on zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy wybór modelu danej marki, poziomu wyposażenia, a niekiedy indywidualnie określić wartość pojazdu niezbędną przy ustaleniu sumy ubezpieczenia.

Czy AC zawiera stałą sumę ubezpieczenia?

Podstawowe polisy AC zawierają zazwyczaj zmienną sumę ubezpieczenia. Oznacza to, że wraz z eksploatacją auta, jego wiekiem i spadkiem wartości, spada również suma ubezpieczenia. W momencie zaistnienia szkody, stłuczki czy kradzieży, przy wyliczaniu wysokości odszkodowania ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wartość auta z chwili zdarzenia. Stała suma ubezpieczenia polecana jest przede wszystkim właścicielom nowszych aut, które szybciej tracą na wartości. Zwłaszcza gdy są także przedmiotem umów kredytowych. W takim przypadku, nie warto oszczędzać.

Przykład:

Ubezpieczyłeś samochód o wartości 20 tysięcy złotych, ale w momencie szkody wyceniony został na 18 tysięcy. Podczas wyliczania odszkodowania ubezpieczyciel uwzględni tę drugą kwotę, czyli 18 tysięcy złotych.

Stała suma ubezpieczenia gwarantuje ci, że w przypadku uszkodzenia lub kradzieży auta, ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie uwzględni wartość pojazdu z chwili podpisywania umowy, czyli 20 tysięcy złotych.

Opcja stałej sumy ubezpieczenia u wielu ubezpieczycieli jest standardem, ale w niektórych przypadkach bywa dodatkowo płatna. Jeśli zamierzasz ubezpieczyć starsze auto, ustal z agentem, czy w twoim przypadku warto dopłacać do stałej sumy ubezpieczenia.

Kupno AC – czy AC zawiera redukcję sumy ubezpieczenia?

Niektóre polisy zawierają zapis o konsumpcji, czyli redukcji sumy ubezpieczenia, co w praktyce oznacza zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego wcześniej odszkodowania.

Przykład:

Jeżeli ubezpieczyłeś samochód na kwotę 50 tysięcy złotych i dojdzie do szkody, za którą ubezpieczyciel wypłaci 15 tysięcy złotych, to suma ubezpieczenia automatycznie spadnie do 35 tysięcy złotych. Przy kolejnej szkodzie dostaniesz maksymalnie 35 tysięcy.

Ta opcja sprawia, że składka jest niższa. Czy oferta dla ciebie ma opcję redukcji? Czy zawiera zapis o odnawialnej sumie ubezpieczenia, czyli takiej, gdzie przy wyliczeniu odszkodowania, podstawę wartości auta stanowi suma ubezpieczenia z chwili zawarcia umowy? Niektóre z towarzystw proponują doubezpieczenie pojazdu, czyli możliwość dokupienia ww. opcji jako rozszerzenie wariantu ubezpieczenia. Zastanów się, która opcja jest dla ciebie korzystniejsza.

Czy AC zawiera franszyzy? Jeśli tak, to jakie i czy można z nich zrezygnować?

Franszyza  oznacza, że część kosztów wynikających ze szkody poniesiesz sam. To kolejna opcja, która sprawia, że składka za ubezpieczenie jest niższa, ale – znowu – zadecyduj, czy to ci się na pewno opłaca. Zerowy udział własny i wyższa składka czy udział własny w szkodzie i niższa składka – pomyśl.

W umowach dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych najczęściej spotkać można dwa rodzaje franszyzy:

  • franszyzę integralną, czyli kwotę, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeśli jednak wartość szkody przekroczy kwotę franszyzy integralnej, ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie.

Przykład:

Franszyza integralna wynosi 400 zł, a rzeczoznawca wycenił szkodę na 300 zł – ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
Franszyza integralna wynosi 400 zł, a rzeczoznawca wycenił szkodę na 600 zł – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w pełnej wysokości, czyli 600 zł.

  • franszyzę redukcyjną, inaczej udział własny w szkodzie, czyli kwotę, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. Wypłata świadczenia z tytułu poniesionej szkody jest pomniejszana o kwotę, którą zadeklarowałeś podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem.

Przykład:

Franszyza redukcyjna wynosi 400 zł, a wysokość szkody 2.000 zł – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 1600 zł. Franszyza redukcyjna wynosi 400 zł, a wysokość szkody 350 zł – ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Jakie inne limity są w polisie?

W ubezpieczeniach komunikacyjnych trafić można także na inne rodzaje limitów, np. kilometrowe lub czasowe. Kilometrowe, gdy ubezpieczyciel zastrzeże, że np. holowanie przysługuje tylko wtedy, jeśli do zdarzenia doszło w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania. Czasowe np. wtedy, gdy gwarantowane świadczenia przysługują dopiero od trzeciej doby od chwili zdarzenia.

Jak wygląda likwidacja szkód przez ubezpieczyciela? 

Wybierając wariant umowy i ubezpieczyciela, zawsze pytaj, w jaki sposób likwiduje szkodę – to jest przecież to, co kupujesz w polisie! Warto wiedzieć, jak to wygląda:

  • proces likwidacji szkód w wariancie kosztorysowym

Dopytaj o sposób wyceny szkody np. o amortyzację części. Ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie za zniszczone części może obniżyć wypłatę ze względu na wiek pojazdu i zużycie eksploatacyjne części. Sprawdź, czy taka opcja jest w twojej polisie – składka jest wtedy niższa, ale musisz wiedzieć, na co się decydujesz.

  • proces likwidacji szkód w wariancie warsztatowym

Dopytaj agenta, w jakim warsztacie odbywa się naprawa pojazdu. Czy jest to warsztat sieci naprawczej ubezpieczyciela, autoryzowana stacja obsługi danej marki czy dowolnie wybrany przez klienta warsztat, czy naprawa będzie możliwa z użyciem oryginalnych części czy też części alternatywnych. W przypadku starszych samochodów wykorzystanie w naprawie oryginalnych części zamiennych znacznie podnosi cenę polisy, dlatego zastanów się, czy ma to dla ciebie sens.

Jaki zakres terytorialny obejmuje AC? 

Czy polisa działa tylko w kraju, czy również poza jego terytorium? To, jaki zakres geograficzny obejmuje ubezpieczenie, jest szczególnie ważne w przypadku kradzieży pojazdu. Większość podstawowych polis AC obejmuje również i to ryzyko, jednak w wielu z nich znaleźć można obostrzenia dotyczące wyłączenia poszczególnych regionów, najczęściej należą do nich Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia. Sprawdź, jak jest w twojej polisie.

Czy nasz poradnik był pomocny? Podziel się nim ze znajomymi!