Mam kredyt, mam ubezpieczenie

Czy kredyt z ubezpieczeniem idą zawsze w parze? Dlaczego to ważne, by się ubezpieczyć, gdy ma się duży kredyt? Jakie ubezpieczenie pomoże w razie, gdy ty nie będziesz mógł spłacać rat? Ubezpieczenie i kredyt – to warto wiedzieć.

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego

Kredyty na zakup mieszkania lub domu to zazwyczaj zobowiązanie długoterminowe o dużej wartości. Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza z jednej strony bank, który ma pewność, że pożyczone pieniądze do niego wrócą. Nawet gdy to nie ty będziesz spłacał kredyt, a twoi bliscy. I że znalezienie osoby, która spłaci dług po twojej śmierci, nie będzie dla banku zbyt trudne. Z drugiej strony, to zabezpieczenie twojej rodziny, że nie zostanie z długiem bez środków do życia. Obu stronom przydaje się więc odpowiednia polisa.

Czym jest ubezpieczenie do kredytu hipotecznego?

Bank zabezpiecza się dodatkowo, gdy zaciągasz kredyt przy niskiej wpłacie własnej. Dziś przepisy określają wkład własny na 20 proc. Gdy nie spełniasz tego wymogu, banki mają prawo żądać dodatkowych zabezpieczeń. Dodatkowo zabezpieczają się również na czas, gdy nie masz jeszcze wpisanego zabezpieczenia hipotecznego do księgi wieczystej. To tzw. ubezpieczenie pomostowe.

Takie ubezpieczenia kredytu oczywiście „dokładają” się do twojej raty, ale bez nich może być trudno znaleźć jakąkolwiek ofertę, jeśli zawczasu nie uzbierałeś więcej pieniędzy na wkład własny.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to gwarancja, że w przypadku twojej śmierci pozostałą część zobowiązania spłaca ubezpieczyciel, a nie twoi bliscy. Polisę możesz wykupić u dowolnego ubezpieczyciela, który je oferuje. Pamiętaj jednak, by suma ubezpieczenia nie była niższa niż zobowiązanie, które masz do spłaty.

Rozważ dodatkowe ryzyka, które w przypadku długoterminowych zobowiązań warto wziąć pod uwagę. To oczywiście poważne zachorowania, które mogą uniemożliwić ci pracę i spłatę kredytu.

Pomyśl także, by wykupić polisę NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków. To również pomoc w razie wypadku, która pomoże ci pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, a tym, samym odciążysz domowy budżet i spokojnie będziesz spłacał raty kredytu.

Zabezpieczenie nieruchomości

Po wzięciu kredytu pamiętaj, że bank będzie wymagał przedstawienia polisy ubezpieczenia mieszkania. Pomyśl, gdyby coś się stało, doszło do pożaru czy zalania, ubezpieczenie zdejmie z ciebie ciężar spłaty zobowiązania za mieszkanie, którego wartość znacznie spadła.

Ubezpieczenie w banku?

Bank zobligowany jest do przedstawienia wersji finansowania zakupu bez dodatkowych zobowiązań, w tym ubezpieczenia kredytu. Jednak wraz z ofertą kredytową dostaniesz na pewno ofertę ubezpieczeniową. Często skorzystanie z ubezpieczeń jest warunkiem określonych promocji kredytowych. Nie musisz z takiej oferty korzystać, jeśli nie będzie dla ciebie korzystna. Możesz poszukać innego banku. Zakup mieszkania to poważna inwestycja, wybierasz partnera na wiele lat. Nie warto się tu spieszyć.

Przeanalizuj spokojnie zaproponowaną przez bank umowę. Może bowiem okazać się, że twoja polisa, która niby obniża prowizję banku albo koszt kredytu, nie jest wiele warta, np. ma zbyt wąski zakres ryzyk ubezpieczeniowych albo długą listę wykluczeń.

Zwróć szczególną uwagę także na definicje, choćby na to, co oznacza „poważna choroba”. Jeśli polisa, którą oferuje ci bank, nie spełnia twoich oczekiwań, zawsze warto porozmawiać z doradcą ubezpieczeniowym, by wspólnie wybrać odpowiedni dla ciebie produkt.

Wykupienie ubezpieczenia do kredytu hipotecznego – poprzedzonego rzetelną analizą twoich potrzeb, sytuacji rodzinnej, finansowej i zdrowotnej – z pewnością jest nieodzownym sposobem zabezpieczenia finansowego dla ciebie i bliskich.

Ubezpieczenie do kredytu gotówkowego

Czasem jest po prostu obowiązkowe, bo takie wymagania ma bank. Czasem stanowić może jedną z form zabezpieczenia kredytu lub pożyczki bankowej (np. w miejsce żyrantów). Jednak niezależnie od tego, czy ubezpieczasz się obowiązkowo, czy dobrowolnie, bardzo uważnie przeczytaj warunki twojego ubezpieczenia, tzw. OWU. Może się bowiem kazać, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko niektóre przypadki i w razie rzeczywistych problemów nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia, które umożliwi ci spokojną spłatę zobowiązania.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia do kredytu gotówkowego sprawdź zakres ochrony oraz listę wykluczeń, czyli przypadków nie kwalifikujących się do wypłaty sumy ubezpieczenia. Może wówczas okazać się, że dla twojego komfortu korzystne okaże się wykupienie dodatkowej polisy, która odpowiada twoim rzeczywistym potrzebom i sytuacji, w której się znajdujesz.

Ubezpieczenie do kredytu czy pożyczki gotówkowej zawsze warto rozważyć, jednak niezbędne i opłacalne może okazać się ono przy większych kwotach lub w przypadku pożyczki udzielonej na dłuższy czas. Wraz z agentem ławo obliczysz, czy zaciągając krótkoterminowe lub niewielkie zobowiązanie, twoje ubezpieczenie nie „przerasta” rzeczywistej wartości ryzyka.