Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – dlaczego warto je mieć?

Jeśli nigdy nie zdarzyło ci się nieumyślnie wyrządzić komuś jakiejś szkody, to gratulujemy, jesteś mistrzem. Dla wszystkich innych, na szczęście, jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które chroni przed skutkami finansowymi gapiostwa czy lekkomyślności. Koniecznie przeczytaj, jak to działa.

OC w zyciu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kojarzy nam się zwykle wyłącznie z polisą samochodową. Nie zapominajmy jednak, że odpowiedzialność cywilna (OC) odnosi się też do innych aspektów życia. Krótko mówiąc, każdy kto wyrządzi ze swojej winy innej osobie szkodę, ma obowiązek ją naprawić. Z winy – nie znaczy celowo. Czasami możemy uszkodzić czyjąś własność czy spowodować

u kogoś obrażenia ciała ze zwykłej lekkomyślności, niechcący i mimo to możemy być zmuszeni do zapłaty odszkodowania. Dlatego warto zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. W niektórych przypadkach może okazać się to naprawdę bardzo korzystne
i uratować nam… kieszeń od sporych wydatków.

Z pamiętnika ubezpieczyciela – czyli, co może się zdarzyć

Oto kilka przykładów szkód zgłaszanych przez ubezpieczonych do zakładów ubezpieczeń. Tobie się to jeszcze nie zdarzyło, ale kilka razy… było już blisko, prawda?:

 • Impreza urodzinowa 17-latka, fajerwerki. Doszło do zaprószenia ognia w ogrodzie sąsiada. Została zabrudzona zewnętrzna elewacja jego domu. Zniszczeniu uległa część roślin, w tym kilka wyjątkowo drogich drzewek. Na skutek akcji gaśniczej doszło również do uszkodzenia części ogrodzenia. Łączna kwota odszkodowania, obejmująca m.in. ponowną aranżację ogrodu, czyszczenie budynku i naprawę ogrodzenia, przekroczyła 7 000 złotych.
 • W trakcie dłuższej nieobecności właściciela mieszkania, pękła uszczelka doprowadzająca wodę do wanny. Wylewająca się woda spowiadała przesiąkniecie sufitu i części ścian sąsiadów. Doszło do spięcia instalacji elektrycznej. W konsekwencji ubezpieczenie pokryło koszty malowania i wygłuszenia dwóch pomieszczeń w mieszkaniu sąsiada oraz naprawę instalacji podwieszanego sufitu. Wypłata z ubezpieczenia sięgnęła 4000 zł.
 • Pies prowadzony na smyczy ugryzł w nogę przejeżdżającą rowerzystkę. Obrażenia nie były wielkie, ale zniszczone zostały spodnie, a na nodze pozostała blizna. Odszkodowanie wraz
  z zadośćuczynieniem wyniosło blisko 2600 zł.
 • Zamknięte osiedle. Monitoring. Dziecko chciało zawołać kolegę na podwórko i żeby być lepiej usłyszanym, rzuciło kamieniem w okno jego mieszkania. Zbiło szybę. Wstawienie nowej i koszt robocizny wyniosły ok 700 zł.

Co obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Gdy coś zniszczymy czy uszkodzimy, musimy pokryć koszty odkupienia albo naprawy tej rzeczy. Jeżeli spowodujemy u kogoś obrażenia ciała, musimy pokryć koszty jego leczenia, rehabilitacji, a może nawet będziemy zobowiązani płacić tej osobie rentę z tytułu niezdolności do pracy. Poszkodowany może domagać się też zapłaty zadośćuczynienia, którego wysokość jest trudna do ustalenia, ponieważ nie ma jakiegoś jednego taryfikatora czy stawki, według której można je obliczyć. Każda szkoda jest inna i może powodować różne wydatki.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pokryje koszty naprawienia szkód wyrządzonych innym osobom podczas naszej codziennej aktywności, w tym także w związku z posiadaniem mieszkania, jazdą na rowerze czy zabawą dronem. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować nie tylko szkody wyrządzone z naszej winy, ale również osób pozostających pod naszą opieką np. dzieci, zwierząt, a także osób dorosłych, które wspólnie z nami mieszkają, np. współmałżonka, rodziców, opiekunki dziecka.

Każde ubezpieczenie składa się z części podstawowej i z dodatkowego zakresu, który sami sobie dopasowujemy do naszych potrzeb. Możemy np. rozszerzyć ochronę o odpowiedzialność za agresywne psy albo szkody spowodowane w związku z posiadaniem koni. Jeżeli jeździmy rowerem, możemy wybrać klauzulę chroniącą nas na wypadek szkód spowodowanych podczas jazdy. Jeżeli  najmujemy od kogoś mieszkanie, możemy ubezpieczyć się na wypadek szkód wyrządzonych
w związku z korzystaniem z tego mieszkania.

Czego nie obejmie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym nie zawsze uchroni nas jednak przed niechcianymi kosztami. Jest kilka wyjątków, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zwykle dzieje się to wtedy, kiedy do spowodowania szkody doszło:

 • w sposób umyślny
 • pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód wyrządzonych:

 • Osobom bliskim
 • W trakcie wykonywania sportów wyczynowych
 • W lasach czy parkach
 • W środowisku
 • Na skutek przeniesienia choroby zakaźnej lub w wyniku braku szczepień
 • Polegających na kradzieży, zaginięciu czy zniszczeniu mienia wartościowego, takiego jak papiery wartościowy, pieniądze, dzieła sztuki, biżuteria.

Pamiętaj, że jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w domu, to szkody wyrządzone w związku z tą działalnością nie są objęte ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym. Powinieneś mieć ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności. Jeśli jesteś objęty obowiązkiem ubezpieczenia OC z powodu wykonywania jakiegoś zawodu np. radcy prawnego, nie możesz się od tego zwolnić, kupując ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Ile to kosztuje?

Nie jest to duży koszt, a cena ubezpieczenia różni się, w zależności od tego, jaki będzie jego zakres
i suma gwarancyjna. Ważne jest też, czy wcześniej spowodowałeś już jakieś szkody. W zależności od tych czynników, składa może wahać się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.
Ubezpieczenie OC można wykupić także w pakiecie np. z ubezpieczeniem mieszkania czy ubezpieczeniem ochrony prawnej, która zapewnia porady prawne oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego, które nie zostałyby zapewnione w ubezpieczeniu OC. Zwykle jego koszt jest wówczas jeszcze mniejszy. Składkę możesz rozłożyć na raty.