ubezpieczenie wyjazdu sluzbowego
04
kw.
2018
Ubezpieczenie wyjazdu służbowego – co warto wiedzieć?

Dzięki temu, że coraz częściej podróżujemy za granicę, wrasta nasza świadomość na temat ubezpieczeń podróżnych. Jak jednak ubezpieczyć się na czas podróży służbowej i pracy za granicą? Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, a na co pracownik? Oto, co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu wyjazdu służbowego.

Ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej

Pracodawca jest zobowiązany prawnie zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. To obowiązuje również podczas wyjazdów służbowych. Co prawda przepisy nie mówią o tym, że ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej jest obowiązkowe, jednak zadbanie o tę kwestię leży w interesie pracodawcy i pracownika.

Jak wybrać ubezpieczenie na czas delegacji?

Z myślą o pracodawcach, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pakiety ubezpieczeń dla pracowników na czas wyjazdu służbowego. Takie ubezpieczenie można łatwo i szybko wykupić online. Większym firmom, które często wysyłają swoich pracowników w zagraniczne delegacje, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zawarcie tzw. umowy generalnej, w której rozlicza się tzw. osobodni.

Co wchodzi w skład ubezpieczenia wyjazdu służbowego?

Ubezpieczenie podróży służbowej to pakiet ubezpieczeń, w skład którego wchodzą najczęściej:

  • koszty leczenia, obejmujące przede wszystkim koszty pobytu w szpitalu, leczenia w przychodni lekarskiej, transport chorego do państwa zamieszkania, transport zwłok do miejsca pochówku.
  • usługi pomocy assistance w podróży,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Często też w pakiecie znajdują się przydatne usługi dodatkowe jak ubezpieczenie OC czy ubezpieczenie bagażu.

Kto powinien wykupić ubezpieczenie podróży służbowej?

To ubezpieczenie chroni głównie pracodawcę, wobec którego pracownik mógłby mieć roszczenie o odszkodowanie, gdyby uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zagranicą. Dlatego o zakupie takiego ubezpieczenia powinien pomyśleć pracodawca.

Czy ubezpieczenie podróży służbowej jest potrzebne na terenie Unii Europejskiej?

Obywatel polski posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ma prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich EU na takich samych zasadach jak obywatel danego państwa. Trzeba pamiętać, że świadczenia, które są darmowe w Polsce, mogą być płatne np. w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Co ważniejsze, EKUZ nie pokrywa kosztów przewozu chorego do kraju ani kosztów transportu zwłok. To może powodować czasem bardzo duże wydatki. Ubezpieczenie na czas podróży służbowej umożliwia pokrycie tych kosztów, które nie są objęte systemem EKUZ oraz zapewnia szereg innych świadczeń, np. assistance. A jeśli twój pracodawca twierdzi, że EKUZ wystarczy, koniecznie z nim porozmawiaj. Nasza infografika powinna ci pomóc: Czy EKUZ wystarczy? 

Co to znaczy assistance w podróży?

Assistance to ubezpieczenie zapewniające świadczenie pomocy. Jego zakres jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia i może różnić się u poszczególnych ubezpieczycieli. Dzięki assistance możesz zadzwonić w każdej chwili na infolinię, gdzie uzyskasz poradę, co zrobić z danym problemem. Ubezpieczenie obejmować może np. pomoc tłumacza, pomoc prawną, pomoc w wyrobieniu nowych dokumentów, organizację wizyty osoby bliskiej, gdy zdarzy się wypadek i trafisz do szpitala, wsparcie finansowe, jeśli zostaniesz okradziony.

Jeśli jesteś pracodawcą…

Jeśli rozwój twojego biznesu wymaga, byś wysyłał pracowników w delegacje za granicę, koniecznie kup odpowiednie ubezpieczenie dla nich. Zyskasz pewność, że nie zostaniesz obarczony kosztami w razie nieszczęśliwego wypadku oddelegowanej osoby. Pracownik zaś będzie mógł skoncentrować się na pracy, ponieważ w razie jakichkolwiek problemów będzie miał zapewnioną pomoc. Poczucie bezpieczeństwa to również wzrost zaufania do ciebie jako pracodawcy!

Pracowniku, zadbaj o swój interes

Pracowniku! W twoim interesie leży zadbanie o ubezpieczenie delegacji. Przed wyjazdem służbowym zapytaj pracodawcę, czy wykupił ubezpieczenie podróży służbowej. Poproś, by udostępnił ci warunki ubezpieczenia. Sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej. Przed wyjazdem zapisz numer na infolinię assistance.