Wszystko o ubezpieczeniach obowiazkowych rolnikow
18
cze
2018
ABC obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników

Posiadasz gospodarstwo rolne? Czy wiesz, jakie ubezpieczenia są obowiązkowe dla rolników? Oto podręczne kompendium wiedzy o ubezpieczeniach rolniczych – zapraszamy!

Rolnik ubezpieczony obowiązkowo

Już sam fakt prowadzenia działalności rolniczej nakłada na ciebie obowiązek ubezpieczenia. Mowa tu o OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolnych.

Co to znaczy „gospodarstwo rolne”?

Rolnik ma lub współposiada gospodarstwo o powierzchni powyżej 1 hektara i opłaca podatek rolny. Rolnikiem jest również posiadacz użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne obszarów pod zabudowaniami, niezależnie od ich powierzchni, jeżeli prowadzi na nich produkcję rolną, np. ma szklarnie, uprawia pieczarki, hoduje drób, jedwabniki, itd.

Obowiązkowe OC rolników

Polisa OC rolnika, tak jak inne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chroni od ponoszenia kosztów związanych z wyrządzeniem szkody osobom trzecim. Polisa ta dotyczy także sytuacji mających miejsce poza terenem gospodarstwa, np. gdy twój oprysk zniszczy rośliny sąsiada lub gdy zwierzęta gospodarskie przyczynią się do powstania szkód na czyjejś działce. Taka umowa jest z reguły zawierana na rok i odnawia się automatycznie.

Ubezpieczenie pojazdów rolniczych w ramach OC rolnika

Obowiązkowe OC rolnika obejmuje też ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych, związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Oznacza to, że jeśli np. z twojego kombajnu na drogę wypadnie snop siana i spowoduje kolizję, ubezpieczyciel pokryje koszty tej szkody. Jednak jeśli masz np. samochód dostawczy lub ciągnik, musisz go ubezpieczyć za pomocą oddzielnej polisy OC komunikacyjnego. Jeśli masz wątpliwości, co do tego, jak ubezpieczyć któryś z pojazdów, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem.

Kiedy OC rolnika nie działa?

OC rolnika nie działa w sytuacji prywatnej, nie związanej z prowadzeniem przez ciebie działalności rolniczej, np. gdy twoje dziecko zbije piłką szybę w oknie sąsiada. By uchronić się od takich zdarzeń, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Do ubezpieczeń dobrowolnych dla rolników jeszcze wrócimy.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Jako rolnik masz także obowiązek ubezpieczenia budynków o powierzchni powyżej 20 m2, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. To ubezpieczenie chroni je od zdarzeń losowych takich jak np. pożar, powódź czy huragan. Zgodnie z prawem, sumę ubezpieczenia dla budynków rolniczych ustala się według wartości nowej, jeżeli ich stopień zużycia technicznego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%. Brzmi skomplikowanie? Chodzi o budynki murowane, które mają ok. 10-15 lat i były używane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku pozostałych budynków sumę ubezpieczenia ustala się według wartości rzeczywistej, czyli wartość w stanie nowym w dniu zawarcia umowy pomniejsza się o stopień zużycia budynku rolniczego. W określeniu stopnia zużycia budynków pomoże ci agent.

Zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia budynków

Zadbaj o to, by suma ubezpieczenia odpowiadała faktycznej wartości nowej albo rzeczywistej budynków. Nie warto zaniżać wartości budynku tylko po to, by płacić niższą składkę. Jeśli zdarzy się coś złego, a wartość sumy ubezpieczenia będzie zbyt niska, odszkodowanie, które otrzymasz może nie wystarczyć na pokrycie wydatków związanych z odbudową lub remontem zniszczonego budynku. Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Rolniku, dbaj o swoje nieruchomości

Ze względu na słaby stan techniczny budynków rolnicy często narażeni są występowanie szkód. Słaba konstrukcja, zużyte materiały powodują, że budynki są bardziej podatne na  niszczące działania silnego wiatru, deszczu nawalnego, czy gradu. Jeśli dodatkowo zaniżyłeś też wartość budynku, by płacić niższą składkę, może się okazać, że odszkodowanie, które otrzymasz, nie wystarczy na budowę nowego budynku, np. po pożarze. Zakład ubezpieczeń w takim wypadku nie będzie mógł wypłacić więcej pieniędzy. W konsekwencji zaniedbania mogą prowadzić do poważnych kłopotów finansowych gospodarstwa w razie wystąpienia ognia, powodzi lub innych zdarzeń losowych. Dlatego w twoim interesie jest zadbać o stan budynków.

Pomyśl też o ubezpieczeniach dodatkowych dla rolników

Warto też mieć na uwadze, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków chroni tylko mury, ale nie zabezpiecza ruchomości ani wyposażenia, które się w tych budynkach znajdują. Dlatego pomyśl też o osobnym, dodatkowym ubezpieczeniu maszyn rolniczych, nieruchomości domowych, ruchomości, nawozów oraz ewentualnym ubezpieczeniu upraw.

Kary i odszkodowania z własnej kieszeni

Za niepłacenie składek ubezpieczeń obowiązkowych grozi ci kara od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz płacenie odszkodowania z własnej kieszeni. W razie nieszczęśliwego zdarzenia poszkodowany otrzyma odszkodowanie, ale fundusz zwróci się do ciebie z roszczeniem o zwrot kosztów. Czy jesteś gotowy na to, by płacić komuś np. dożywotną rentę lub pokryć koszty skomplikowanego leczenia? Czy warto tak ryzykować? Zwłaszcza, że w rolnictwie o wypadek nietrudno.