Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach na życie

Ubezpieczenie na życie to produkt, który pozwoli twojej rodzinie stanąć na nogi, gdyby tobie przydarzył się poważny wypadek. Pomyśl o tym, zwłaszcza gdy twoja pensja w domowym budżecie stanowi większość dochodów rodziny.

ubezpieczenie na życie

Nic nie zapowiadało tragedii

Ten dzień na zawsze zmienił życie pani Anny, choć nic tego nie zapowiadało. Mąż jak zawsze pierwszy wyszedł z domu do pracy. Pani Anna odwiozła dzieci do szkoły i… na skrzyżowaniu utknęła w gigantycznym korku. Wyprzedził ją wóz strażacki, policja i kilka karetek pogotowia. W oddali dostrzegła doszczętnie zniszczony samochód męża… Finał tej historii okazał się tragiczny. Z dnia na dzień pani Anna została sama z dwójką dzieci, kredytem na mieszkanie i miesięcznymi środkami do życia w wysokości 3000 zł. Ten scenariusz mógłby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby rodzina pani Anny zawczasu pomyślała o ubezpieczeniu na życie.

Statystyki biją na alarm

Niestety, wciąż niewielu Polaków jest ubezpieczonych – zaledwie co 10 z nas! Co więcej, tylko nieco ponad połowa osób, które wykupiły ubezpieczenia na życie, kupiła je, by zabezpieczyć swoich najbliższych na wypadek śmierci lub choroby. Pokazuje to, jak niska jest świadomość na temat ubezpieczeń w naszym kraju. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie chcemy snuć czarnych scenariuszy i często bagatelizujemy fakt, że w przyszłości może spotkać nas coś złego. Niekiedy też uważamy ubezpieczenie za zbędny wydatek lub myślimy, że jest to produkt bardzo skomplikowany.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Polisy na życie rozróżnia się pod kątem czasu trwania ubezpieczenia (terminowe i bezterminowe), przeznaczenia składki (ochronne, ochronno-inwestycyjne,), liczby ubezpieczonych (indywidualne, grupowe). Ubezpieczenie na życie to produkt długoterminowy, co oznacza, że umowę ubezpieczenia na życie zawieramy minimum na kilka lat. Warto też zwrócić uwagę na to, że im wcześniej przystąpimy do ubezpieczenia, tym niższe składki będziemy płacić. Składka za ubezpieczenie na życie 20-latka będzie wynosić o wiele mniej niż osoby zawierającej polisę w wieku 30, 40 lat i więcej. Górna granica wieku przy ubezpieczeniach na życie wynosi ok. 75 lat.

Polisa terminowa czy bezterminowa?

Polisa terminowa to podstawowa forma ubezpieczenia na życie. Pod tym pojęciem kryje się ubezpieczenie) zawierane na ustalony okres, np. 10 lat. Jeśli w tym czasie nie spotka cię żadne zdarzenie przewidziane w zakresie ochrony, nie należy ci się żadna rekompensata. Z kolei polisa bezterminowa to rozwiązanie, które jest przeznaczone dla osób nawet w podeszłym wieku. W odróżnieniu od polisy terminowej, w polisie bezterminowej zapłacisz nieco wyższą składkę – ze względu na większe ryzyko, jakie ponosi ubezpieczyciel.

Polisa na życie lub dożycie

Polisy na życie możemy podzielić na ubezpieczeniem na życie (obejmujące jedynie życie ubezpieczonego) oraz ubezpieczenia na dożycie. Polisa na dożycie ma strukturę mieszaną – część wpłacanej składki jest przeznaczana na ochronę ubezpieczonego, a pozostała część ma charakter oszczędnościowy. Zawierając umowę ubezpieczenia na dożycie, określasz w niej wiek, po przekroczeniu którego chcesz otrzymać zgromadzone środki z polisy, np. w chwili przejścia na emeryturę.

Dla kogo ubezpieczenie na życie?

O polisie ubezpieczeniowej powinieneś pomyśleć zwłaszcza wtedy, gdy masz rodzinę. Zastanów się, co by się stało, gdyby cię zabrakło. Czy partner/-ka będzie w stanie udźwignąć domowy budżet? Jaka kwota będzie potrzebna, żeby twoja rodzina mogła stanąć na nogi? Na jak długo jesteś w stanie zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe w razie twojej śmierci? Przykładowo kwota 250 tys. zł może wydawać się wysoka, ale po kalkulacji okaże się, że jest to suma twoich dwu- lub trzyletnich dochodów. Dlatego pomyśl o polisie na życie jak o niezbędnym elemencie bezpieczeństwa finansowego bliskich.

Czy każdy potrzebuje ubezpieczenia na życie?

O polisie ubezpieczeniowej powinien pomyśleć każdy, nawet jeśli jest singlem. Takie osoby często nie mają wsparcia i w razie poważnej choroby, mogą liczyć tylko na siebie. Ubezpieczenie w ich przypadku nie musi służyć rodzinie, gdy coś im się stanie. Ma być wsparciem przede wszystkim dla nich samych, chronić ich dochody czy wydatki na leczenie, zwłaszcza gdy np. mają kredyty lub prowadzą działalność gospodarczą. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz wykupić ubezpieczenie na życie i wskazać np. rodziców jako osoby, które otrzymają środki z tego tytułu. Dodatkowym wsparciem (nie tylko dla singli) są też produkty oszczędnościowe, które zapewnią ci dodatkowe środki finansowe w sytuacji, gdy nie będziesz mógł pracować.

Porównaj oferty

Jeśli już wiesz, jaka polisa cię interesuje, porównaj dostępne na rynku oferty. Firmy ubezpieczeniowe oferują klientom wiele rozwiązań, często zawierających kompletne pakiety ubezpieczeń i ubezpieczenia dodatkowe. W wyborze konkretnego produktu pomoże ci agent ubezpieczeniowy.

Ubezpieczenie na życie to sprawa indywidualna

Dobre ubezpieczenie na życie dla każdego będzie oznaczać coś innego, dlatego przy wyborze ubezpieczenia nie sugeruj się polisą i składką, którą płaci twój znajomy. To może być rozwiązanie odpowiednie dla niego, ale pamiętaj, że ubezpieczenia na życie są dobierane indywidualnie do sytuacji każdego z nas w zależności od potrzeb, dochodów i poziomu ochrony, jaki nas interesuje. Wysokość składki zależy od wszystkich tych czynników. Dlatego, wybierając ubezpieczenie na życie, nie kieruj się wyłącznie ceną. W przypadku ubezpieczeń na życie rozwiązanie pt. „tanie ubezpieczenie” może okazać się dla ciebie niewystarczające.

Zapoznaj się z OWU i pytaj!

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia koniecznie zapoznaj się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, zwanymi w skrócie OWU. Znajdziesz tam wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia, jego zakresu i tzw. wyłączeń, czyli zdarzeń nieobjętych ochroną oraz kosztów, jakie ubezpieczyciel będzie pobierał w trakcie trwania umowy Jeśli czegoś nie rozumiesz – pytaj. Proś agenta ubezpieczeniowego o wyjaśnienie wszystkich niezrozumiałych dla ciebie pojęć. Kto pyta, nie błądzi. Pamiętaj! Ubezpieczenie na życie to produkt, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa tobie i twojej rodzinie.