polisa na życie a rozwód
24
kw.
2018
Ubezpieczenie na życie – co z polisą w razie rozwodu lub śmierci?

Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie dla naszych bliskich, gdy nas zabraknie. Ale co dzieje się z polisą na życie w razie rozwodu lub śmierci? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące polis życiowych. Czy polisa wchodzi do masy spadkowej? Który małżonek dostanie pieniądze?

Ubezpieczenie nie należy do masy spadkowej

Świadczenia z ubezpieczeń nie wliczają się do tzw. masy spadkowej. Ubezpieczający sam decyduje, kto otrzyma pieniądze po jego śmierci. Przez to, że ubezpieczenia „omijają” postępowanie spadkowe, pozwalają przekazać środki wybranym przez ciebie osobom, nie tylko spokrewnionym. Dodatkowo uzyskanie pieniędzy od ubezpieczyciela jest szybsze i łatwiejsze niż dziedziczenie spadku.

PAMIĘTAJ! O tym, kto otrzyma środki z ubezpieczenia na życie, decyduje ten, kto zawiera umowę ubezpieczenia!

Polisa na życie a rozwód

Polisa na życie nawet mimo wspólnego opłacania składek nie wlicza się do wspólnego majątku. Po rozwodzie wciąż należy ona wyłącznie do osoby, która zawarła umowę ubezpieczenia. Jednak nowy początek to dobry moment, by przyjrzeć się umowie i ewentualnie zmienić zakres ubezpieczenia lub osoby uposażone.

Która żona otrzyma środki z ubezpieczenia?

Ogólne sformułowania typu „żona” lub „dzieci” mogą być niewystarczające, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe twoim bliskim. Jeśli w umowie jest zapis „żona”, będzie on dotyczył twojej aktualnej małżonki.

Ubezpieczenie od śmierci rodziców po rozwodzie

Dzięki ubezpieczeniu na życie możesz zapewnić bezpieczeństwo finansowe także swoim dzieciom z poprzednich związków, tak by nie były one poszkodowane postępowaniem spadkowym. Jeśli chcesz, możesz zabezpieczyć również byłą partnerkę z tytułu twojej śmierci, mimo że nie jesteście już małżeństwem. Żeby to zrobić, wymień ją w polisie z imienia i nazwiska. W ten sposób możesz uposażyć dowolne osoby, bez względu na stopień pokrewieństwa.

Kiedy uposażony umrze przed ubezpieczonym

Z kolei jeśli twoja małżonka umrze przed tobą, a była w twojej polisie na życie wskazana jako osoba uposażona, suma ubezpieczenia zostanie podzielona między kolejne osoby uprawnione do świadczenia zgodnie z twoją wolą. Jeśli jednak nikt inny poza żoną nie był uprawniony, wtedy świadczenie to zostanie rozdysponowane zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia.

A jeśli nikt nie został wskazany w polisie?

Podobnie sprawa wygląda w sytuacji, gdy w polisie nie ma określonych uposażonych. Wtedy postępowanie odbywa się zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Żeby tego uniknąć i wykluczyć niektórych uposażonych lub mieć pewność, że osoby, na których ci zależy są zabezpieczone, zawczasu skontaktuj się z ubezpieczycielem.

Jak zmienić zapisy w polisie?

W każdej chwili, nie tylko w przypadku śmierci małżonka czy rozwodu możesz zmienić osoby uposażone, które otrzymają środki z twojego ubezpieczenia. W tym celu skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, np. przez infolinię lub, jeżeli wolisz, ze swoim agentem. Możesz także zmienić zakres ochrony lub zwiększyć sumę ubezpieczenia.

Polisa dla nowej rodziny

Jeśli zdecydujesz się założyć nową rodzinę, pomyśl też o zawarciu zupełnie nowej umowy ubezpieczenia lub zwiększeniu zakresu obowiązującej ochrony. Ponieważ mogą pojawić się kolejne dzieci, ich przyszłość również warto zabezpieczyć. Niektóre firmy ubezpieczeniowe w chwili zawarcia  małżeństwa, narodzin czy adopcji dziecka dają możliwość podwyższenia składki i podniesienia sumy ubezpieczenia. Bez względu na okoliczności, pamiętaj o tym, by zadbać o finansowe bezpieczeństwo swoje i bliskich.