Kolizja trzech samochodów. Kto winny?

Kiedy na drodze dochodzi do stłuczki lub kolizji z udziałem dwóch samochodów, ustalenie, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym, w świetle przepisów prawa drogowego nie powinno stanowić większego problemu. Ktoś kogoś uderzył, zajechał drogę czy nie ustąpił pierwszeństwa… Gorzej, gdy jest to kolizja trzech pojazdów lub więcej. Jak ustalić sprawcę lub sprawców, u którego ubezpieczyciela zlikwidować szkodę?

Kolizja trzech samochodów

Kolizja trzech samochodów. To pan we mnie wjechał! Nie, to pan hamował!

Przed skrzyżowaniem w dowolnej miejscowości, blisko siebie, lewym pasem jadą trzy pojazdy z szybkością nieco przekraczającą tą dozwoloną na drodze. Na widok znaku ograniczenia prędkości pierwszy z kierowców dość gwałtowanie hamuje. Nie zauważa tego w porę kierowca jadący za nim, uderzając w tył pojazdu przed nim,  i podobnie kolejne auto, które wpada na dwa pierwsze i pogłębia szkody.
Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak w wyniku kolizji trzech aut wszystkie wymagają poważnej naprawy.

Zgodnie z przepisami, odpowiedzialny za kolizję trzech samochodów jest ten numer dwa. Ale co z ostatnim pojazdem? Czy kierowca zachował należytą odległość, czy jest współwinnym zdarzenia? Czy miał szansę zahamować, gdyby odległość była większa? A może wszyscy są winni, bo przekroczyli dozwoloną prędkość? I wreszcie: kto ma prawo do oceny sytuacji i wskazania sprawcy wypadku?

Warto wezwać policję

Gdy zderzają się dwa auta, właściciele z reguły dochodzą do porozumienia i nie ma potrzeby wzywania policji. Wystarczy, że na miejscu wypełnią wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub spiszą zwykłe oświadczenie sprawcy. To powinno być regułą we wszystkich stłuczkach, a więc w sytuacjach, gdy nie ma rannych. Niestety, wraz ze wzrostem liczby aut, które biorą udział w  zdarzeniu, rośnie też prawdopodobieństwo, że jego uczestnicy nie będą skłonni do dogadania się bez udziału policji. Jeśli tak się stanie, nie da się ustalić precyzyjnie, kto zawinił, wezwij policję. To pomoże rozwiać wątpliwości związane z ustaleniem faktycznego sprawcy. A pamiętajmy, że opisywany przypadek jest zdecydowanie jednym z prostszych.

Policja – zgodnie ze swoimi uprawnieniami – zabezpieczy dowody, przeprowadzi wywiad i oceni rzeczywisty przebieg zdarzenia. To ważne zwłaszcza w sytuacji, gdy uczestnicy nie zgadzają się ze sobą w jego ocenie lub zmieniają wersje w zeznaniach. Opis zdarzenia będzie też kluczowym dokumentem dla specjalistów z zakładu ubezpieczeń.

Kto dzwoni do ubezpieczalni?

A teraz najważniejsze – jak zgłosić szkodę? Kto zgłasza z OC sprawcy, a kto z AC? Zasada jest prosta, szkodę zgłasza poszkodowany. Kierowca, który jako pierwszy zahamował zgłasza szkodę z OC pojazdu, który w niego wjechał. Kierowca, który znalazł się w środku, zgłasza szkodę ze swojego AC (ma przecież do zrobienia przód auta) i z OC ostatniego auta w kolizji, które w niego wjechało. Ostatni zgłasza szkodę tylko z AC. W ustaleniu tej kolejności pomoże policja, jeśli na miejscu zdarzenia kierowcy nie będą w stanie się dogadać.

Resztę ustali zakład ubezpieczeń, może się okazać, że pierwsze auto będzie częściowo naprawiane z OC trzeciego, jeśli uderzenie tego ostatniego było na tyle mocne, że uszkodziło dwa samochody lub powiększyło zakres pierwszej szkody.

Przedstawiciel ubezpieczyciela, po zadaniu najważniejszych pytań, rozpocznie likwidację szkody. Dane pozyskane od policji, w tym raport i notatki oraz ewentualnie zdjęcia ze zdarzenia, będą stanowić istotną przesłankę do ustalenia jego okoliczności, wskazania sprawcy i poszkodowanych, a w rezultacie – polisy OC, z której zostanie pokryta szkoda. W opisanym powyżej przypadku szkodę pokrywają dwa osobne ubezpieczenia – pierwsze z OC pojazdu numer dwa, drugie – z ubezpieczenia OC kierowcy trzeciego pojazdu, który nie zachował należytej ostrożności.

Warto zaznaczyć, że klienci zakładu ubezpieczeń nie są zobowiązani do pośredniczenia pomiędzy policją a ubezpieczycielem – obydwie instytucje skontaktują się same.

Przyda się AC

W przypadku stłuczek trzech samochodów lub więcej możesz docenić fakt, że masz polisę AC. Nie czekając, aż zostanie zbadana sprawa i ustalony sprawca, skorzystaj z pomocy swojego ubezpieczyciela w likwidacji szkody. Twój zakład po zakończeniu sprawy, wystąpi o zwrot wszystkich kosztów do ubezpieczyciela sprawcy. AC zagwarantuje ci szybką wypłatę lub naprawę samochodu. Wyjaśnienie stłuczek z udziałem kilku aut może trwać nawet kilka miesięcy, jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana.