NNW – jak to działa? Ubezpieczenie nieobowiązkowe, ale przydatne

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Choć mylimy je często z ubezpieczeniem na życie, są między tymi ubezpieczeniami spore różnice. Warto je znać i wiedzieć, kiedy te ubezpieczenia się przydają. NNW – jak to działa? Co obejmuje?

NNW jak to dziala

Polisę NNW wykupujemy wówczas, gdy chcemy zagwarantować sobie wypłatę odszkodowania w przypadku kontuzji, czy innego uszczerbku na zdrowiu, będącego wynikiem wypadku. Oczywiście NNW obejmuje również okoliczność trwałej utraty sprawności lub śmierci. Jeśli naszym celem jest zabezpieczenie rodziny w przypadku śmierci, to NNW zadziała tylko wówczas, jeśli śmierć była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem. Jeśli chcemy mieć pewność, że rodzina otrzyma pieniądze bez względu na przyczynę śmierci, to lepiej sprawdzi się ubezpieczenie na życie.

Rodzaje NNW

Ubezpieczenie NNW może występować jako ubezpieczenie samodzielne, np. NNW młodzieży szkolnej, NNW pracowników firm, czy NNW sportowców. Często jednak sprzedawane jest w pakiecie z innym ubezpieczeniem, np. z ubezpieczeniem na życie,  komunikacyjnym lub turystycznym. Co ważne, NNW w pakiecie komunikacyjnym obejmuje także wszystkie osoby, które znajdują się w aucie podczas wypadku.

NNW – jak to działa? Jak wyliczane jest odszkodowanie?

W zależności od doznanej przez nas szkody oraz wysokości sumy ubezpieczenia, wylicza się procent, jaki zostanie wypłacony osobie kontuzjowanej. Jeśli  suma naszego ubezpieczenia wynosi 10 000 PLN, a ubezpieczyciel oceni nasz uszczerbek na zdrowiu na 5%, wówczas wypłaci nam 500 PLN. 100% wartości polisy wypłacana jest wyłącznie w przypadku śmierci lub w bardzo szczególnych wypadkach trwałej utraty zdrowia. Co ciekawe, możemy wykupić kilka niezależnych ubezpieczeń NNW i jeśli zdarzy nam się wypadek, otrzymamy odszkodowanie z każdej polisy.

Procentowe tabele uszczerbków na zdrowiu

Każdy ubezpieczyciel posiada tak zwane tabele uszczerbkowe, w których jasno i dokładnie podaje, jaki procent sumy ubezpieczenia przypisuje do konkretnego uszczerbku na zdrowiu. Pamiętajmy jednak, że tabele te mogą się różnić i nie są w żaden sposób zunifikowane. W jednym zakładzie za złamanie ręki otrzymamy więc 1% sumy ubezpieczenia, a w innym może to być 3%.

Progresywne tabele uszczerbków na zdrowiu

W części umów, dla poważnych uszczerbków na zdrowiu istnieją także tabele progresywne. Zakładają one, że np. przy obrażeniu wyliczonym jako 50-procentowy uszczerbek na zdrowiu, wypłaca się 70% pełnej sumy ubezpieczenia. Dokładne przeliczenia progresji zawierają tabele dołączone do umowy.

Komu się opłaca?

W zasadzie każdemu, bo każdemu z nas może przytrafić się nieszczęśliwy wypadek. Złamanie ręki może przytrafić się przecież na prostej drodze. W szczególności jednak NNW powinni wykupić ci, którzy na kontuzje i wypadki narażeni są bardziej niż inni, np. sportowcy, kaskaderzy, czy osoby wykonujące prace fizyczne, ale także osoby starsze, które z racji wieku są bardziej narażone na złamania.

Młodym

To dobre rozwiązanie dla ludzi młodych, którzy za zdecydowanie mniejsze pieniądze mogą zapewnić sobie wysokie ubezpieczenie, będące czasowym zamiennikiem klasycznego ubezpieczenia na życie. Młodzi ludzie najczęściej ulegają nieszczęśliwym wypadkom ze względu na aktywny styl życia, jaki prowadzą. W tej grupie wiekowej z powodu nieszczęśliwych wypadków jest najwyższa śmiertelność. Pieniądze z ubezpieczenia mogą być wsparciem dla rodziny.

I starym

Ponieważ ubezpieczenie wypłaca się w przypadku śmierci będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku, nie ma w związku z tym żadnych obostrzeń czy wykluczeń ze względu na wiek, czy stan zdrowia. I znowu, ubezpieczenie NNW wprawdzie nie zastąpi polisy na życie, ale może być tańszą formą zabezpieczenia się np. przed finansowymi skutkami kontuzji. A pamiętajmy też, że im później wykupimy ubezpieczenie na życie, tym będzie droższe.

Ile to kosztuje?

Składki za ubezpieczenie NNW są stosunkowo niewysokie. Ubezpieczenie NNW ma tę korzyść, że wysokość składki możemy ustalić sami. Im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy, tym wyższą składkę zapłacimy, ale wyższa będzie także wysokość odszkodowania za ewentualny uszczerbek na zdrowiu. Wszystko więc zależy od naszych potrzeb i aktywności.