Ubezpieczenia zdrowotne i na życie — jak i dlaczego warto z nich korzystać?

W Polsce coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest ubezpieczenie zdrowia i życia. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń na koniec 2022 r. 4,23 mln Polaków posiadało prywatne ubezpieczenie zdrowotne, a 23,8 mln miało ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenia, choć nie eliminują ryzyka, dają poczucie bezpieczeństwa i mogą zapewnić ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń.

Ubezpieczenie na życie i zdrowotne – jaki mają cel?

Ubezpieczenie zdrowotne jest zaprojektowane tak, aby udostępnić i pokryć koszty związane z opieką zdrowotną. Są nimi leki, wizyty u lekarza, hospitalizacja, koszty związane z rehabilitacją czy profilaktyką – w zależności od zakresu umowy.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia na życie? Zapewnienia ono wsparcie finansowe dla bliskich po śmierci ubezpieczonego. Może też oferować dodatkowe opcje, np. zabezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Zarówno jeden jak i drugi rodzaj ubezpieczeń pomaga zarządzać ryzykiem związanym z najważniejszymi dla nas wartościami – życiem i zdrowiem. Według badania Polskiej Izby Ubezpieczeń „Mapa ryzyka Polaków” aż 84% z nas obawia się śmierci najbliższej osoby. 85% poważnej choroby bliskiego. Aż 80% Polaków obawia się też, że zabraknie im pieniędzy na leczenie poważnej choroby.

Jakie ubezpieczenie wybrać w zależności od wieku?

Wybór zarówno ubezpieczenia zdrowotnego jak i polisy na życie powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Zmieniają się one wraz z wiekiem. Dla osoby młodej, w wieku 20-25 lat, najważniejszym aspektem może być zapewnienie ochrony w przypadku nagłych wypadków i chorób.

Natomiast osoby po 40 roku życia powinny zwrócić uwagę na ryzyko chorób przewlekłych i nowotworowych. Według danych WHO za 80% przedwczesnych zgonów w Europie odpowiadają choroby niezakaźne. Są to choroby układu krążenia, oddechowego, metaboliczne jak cukrzyca, ale też zaburzenia psychiczne, neurologiczne oraz nowotwory. Polacy nie są tu wyjątkiem. W Polsce w 2021 r. do najgroźniejszych chorób należały choroby układu krążenia (blisko 35% wszystkich zgonów) i nowotwory (ok. 20%). Tak mówią dane GUS i to ryzyko trzeba brać pod uwagę. Dla osób starszych istotne może być też ubezpieczenie pokrywające koszty leków i wizyt specjalistycznych u lekarzy. Odpowiedni produkt na życie, który zapewni rodzinie bezpieczeństwo finansowe w razie śmierci głównego żywiciela rodziny.

Jak wybrać ubezpieczenie na życie? Co warto wiedzieć?

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia na życie i wśród jakich produktów możemy wybierać? Polisy na życie rozróżnią się pod kątem czasu trwania ochrony (terminowe i bezterminowe), przeznaczenia składki (ochronne, ochronno-inwestycyjne), formy umowy (indywidualne, grupowe). Ubezpieczenie na życie to produkt długoterminowy, co oznacza, że umowę zawieramy minimum na kilka lat. Warto też zwrócić uwagę na to, że im wcześniej przystąpimy do ubezpieczenia, tym niższe składki będziemy płacić. Składka za ubezpieczenie na życie 20-latka będzie wynosić o wiele mniej niż osoby zawierającej polisę w wieku 30, 40 lat i więcej. Górna granica wieku przy ubezpieczeniach na życie wynosi ok. 75 lat.

Polisa terminowa to podstawowa forma ubezpieczenia na życie. Pod tym pojęciem kryje się ubezpieczenie zawierane na ustalony okres, np. 10 lat. Jeśli w tym czasie nie spotka nas żadne zdarzenie przewidziane w zakresie ochrony, nie należy się nam rekompensata. Z kolei polisa bezterminowa to rozwiązanie, które jest przeznaczone dla osób nawet w podeszłym wieku. W polisie bezterminowej zapłaci się nieco wyższą składkę – ze względu na większe ryzyko, jakie ponosi ubezpieczyciel.

Czy każdy potrzebuje ubezpieczenia na życie?

O polisie na życie myślą przede wszystkim ci, którzy mają rodziny. Co się z nią stanie, gdy zabraknie głównego żywiciela? Czy partner/-ka będzie w stanie udźwignąć domowy budżet? Jaka kwota będzie potrzebna, żeby rodzina mogła stanąć na nogi? To ważne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć ustalając zakres i sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie powinien rozważyć każdy, nawet jeśli jest singlem. Takie osoby czasem nie mają wsparcia i w razie poważnej choroby mogą liczyć tylko na siebie. Ubezpieczenie w ich przypadku nie musi służyć rodzinie, gdy coś im się stanie. Ma być pomocą przede wszystkim dla nich samych, chronić ich dochody czy zabezpieczyć wydatki na leczenie. Zwłaszcza gdy np. mają kredyty lub prowadzą działalność gospodarczą. Oczywiście singiel może wykupić ubezpieczenie na życie i wskazać przykładowo rodziców jako uposażonych. Dodatkowym wsparciem (nie tylko dla singli) są produkty oszczędnościowe, które zapewnią dodatkowe środki finansowe w sytuacji niezdolności do pracy.

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia zdrowotnego?

Zakup ubezpieczenia zdrowotnego powinien się wiązać przede wszystkim z analizą potrzeb. Na czym nam najbardziej zależy: na dostępie do jakich specjalistów, na objęciu opieką rodziny, konkretnych schorzeń, a może na rehabilitacji? Czy chcemy się ubezpieczyć indywidualnie, czy rozważamy dołączenie do polisy grupowej oferowanej przez pracodawcę?

Kwestie, które warto wziąć pod uwagę:

 • W jakich placówkach odbywać się będzie leczenie?
 • Jakie są sposoby umawiania wizyty (przez Internet, w placówce, przez infolinię)?
 • Czy można samemu wybrać lekarza i przychodnię?
 • Czy będzie dostęp do wszystkich lekarzy w danej przychodni, czy tylko do wybranych?
 • Jaki jest czas oczekiwania na wizyty i leczenie?
 • Czy od razu otrzymam dostęp do wszystkich świadczeń i zabiegów?
 • Jak wygląda rozliczanie się za leczenie. Czy najpierw muszę zapłacić za wizytę, a potem otrzymam zwrot kosztów, czy wszystko odbywa się bezgotówkowo? Czy są jakieś świadczenia, za które trzeba dodatkowo płacić? Czy chcę mieć udział własny, tj. dopłacić do każdej wizyty lub innego świadczenia, ale za to płacić niższą składkę?
 • Co w sytuacji, gdy trzeba odwiedzić lekarza, który nie należy do sieci ubezpieczyciela? Czy można wtedy liczyć na refundację? W jakiej sytuacji?
 • Czy są potrzebne skierowania na podstawowe badania albo na wizytę u specjalisty? Do jakich lekarzy i badań jest dostęp bez skierowania?
 • Co z leczeniem szpitalnym? Czy polisa je obejmuje?
 • Czy polisa zdrowotna obejmuje leczenie stomatologiczne?
 • Czy obowiązują limity badań, wizyt, rehabilitacji?
 • Warto dowiedzieć się, czy są limity kosztów leczenia i rehabilitacji? Czy są jakieś przypadki, kiedy ubezpieczyciel może odmówić pomocy lub nie pokryć kosztów leczenia? Czy ubezpieczony otrzyma zwrot kosztów za leki? Co z wizytami domowymi?
 • I wreszcie – ile wynosi składka i kiedy trzeba ją zapłacić? Na jak długo zawierana jest umowa? Czy podczas jej trwania można zmienić wariant ubezpieczenia? Na przykład jeśli okaże się, że ubezpieczający się jest ciężko chory lub właśnie uporał się z ciężką chorobą?

Koszt ubezpieczenia jest wypadkową wieku, stanu zdrowia, a także zależy od zakresu ochrony, jaką oferuje dana polisa. W 2022 r. Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia zdrowotne blisko 1,3 mld zł. Pokazuje to, że coraz więcej osób decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie. Według badań PIU, ponad 80% Polaków jest skłonnych dopłacać regularnie do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, jeśli stałyby się elementem systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Argumenty przemawiające za ubezpieczeniem zdrowotnym:

 1. Opieka zdrowotna — ubezpieczenie zdrowotne zapewnia szybki dostęp do opieki medycznej i pokrywa koszty leczenia.
 2. Oszczędność — koszty leczenia, zwłaszcza specjalistycznego, mogą być bardzo wysokie. Ubezpieczenie zdrowotne pomaga uniknąć znacznych wydatków, racjonalizuje nasze wydatki zdrowotne.
 3. Dostęp do szerszej gamy usług — ubezpieczenie zdrowotne często daje dostęp do szerszej gamy usług medycznych niż te dostępne w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
 4. Ubezpieczyciele często wspierają nas w dążeniu do zachowania zdrowia, promując zdrowy tryb życia oferują np. porady specjalistów medycyny stylu życia, dietetyków, psychologów, zajęcia sportowe.
 5. Spokój ducha — ubezpieczenie zdrowotne daje poczucie bezpieczeństwa, że w razie choroby będziemy mieć zapewnioną opiekę medyczną.
 6. Prewencja — wiele polis ubezpieczeniowych zdrowotnych obejmuje regularne kontrolne badania profilaktyczne, co może pomóc we wczesnym wykrywaniu chorób i zarządzaniu  swoim zdrowiem.

Argumenty przemawiające za ubezpieczeniem na życie:

 1. Zabezpieczenie rodziny — ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie finansowe dla najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 2. Spłata długów — w przypadku śmierci, długi i zobowiązania finansowe, takie jak kredyt hipoteczny, nie znikają. Ubezpieczenie na życie może pomóc w ich spłacie.
 3. Wsparcie w trudnych chwilach — w przypadku poważnej choroby ubezpieczenie może zapewnić środki na pokrycie kosztów leczenia. Możemy też uzyskać kompensatę za utratę dochodów.
 4. Planowanie sukcesji — ubezpieczenie na życie może być ważnym elementem planowania sukcesji.
 5. Oszczędności — niektóre polisy ubezpieczeniowe na życie zawierają element oszczędnościowy. Pozwala on na gromadzenie kapitału z możliwością jego wypłaty w przyszłości, oferując jednocześnie ochronę ubezpieczeniową. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które mają trudności z regularnym oszczędzaniem pieniędzy.