Nauka za granicą – jakie ubezpieczenie wybrać?

Na Erasmusa co roku wyjeżdża kilkanaście tysięcy osób. Też myślisz o takim długim wyjeździe? Czy wiesz, jak najlepiej się ubezpieczyć, by żaden wypadek podczas studiów za granicą cię nie zaskoczył finansowo? Nauka za granicą – jakie ubezpieczenie wybrać – podpowiadamy!

nauka za granica jakie ubezpieczenie

Erasmus: nauka za granicą – jakie ubezpieczenie wybrać?

Jeśli wybierasz się na wymianę studencką w ramach programu Erasmus, sprawdź, czy w kraju, do którego się wybierasz, będziesz objęty opieką zdrowotną. Jaki zakres świadczeń ci przysługuje oraz jakie wymagania stawia ci uczelnia w zakresie ubezpieczenia? Uczelnie mogę wymagać od studenta okazania kopii ubezpieczenia NNW czy nawet OC. Zasady wymiany studentów mogą regulować przepisy prawa lub umowy międzynarodowe zawierane pomiędzy zainteresowanymi państwami.

Niektóre uczelnie wymagają jedynie ubezpieczenia NNW. Jednak samo NNW może okazać się niewystarczające. Pamiętaj, że w ramach tego ubezpieczenia dostaniesz tylko odszkodowanie za następstwo nieszczęśliwego wypadku, któremu ulegniesz. To znaczy, że złamanie nogi może być objęte ochroną ubezpieczeniową, ale już operacja wycięcia wyrostka robaczkowego nie. Ale nie tylko kłopoty z wyrostkiem mogą cię dopaść…

Opieka medyczna i koszty leczenia

Jeśli jedziesz do krajów Unii Europejskiej, masz zapewnioną podstawową opiekę medyczną. Aby uniknąć problemów z uzyskaniem do niej dostępu, wyrób bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Podstawowa opieka medyczna w każdym państwie członkowskim może jednak różnić się od tej, do której przywykliśmy w naszym kraju. Nie wszystkie świadczenia będą bezpłatne. Szczegółowy zakres opieki medycznej gwarantowanej przez poszczególne państwa znajdziesz na stronie NFZ. Rzadko w innych krajach jest tak, że publiczna służba zdrowia obejmuje swym zakresem bezpłatny transport pacjenta ze szpitala do miejsca jego zamieszkania. A gdy poważnie się rozchorujesz za granicą lub ulegniesz wypadkowi, taka opcja może być potrzebna. EKUZ nie zapewni również pokrycia kosztów transportu zwłok.

Dlatego warto mieć dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia (KL). Jest ono przeważnie oferowane w pakiecie z innymi ubezpieczeniami takimi jak NNW, OC, ubezpieczenie bagażu oraz usługami typu assistance. To wszystko to ubezpieczenie turystyczne.

Dodatkowe opcje dla studentów

Niektórzy ubezpieczyciele oferują też studentom np. dietę za każdy dzień pobytu w szpitalu lub nieobecności na zajęciach z powodu choroby, co może okazać się szczególnie przydatne utrzymującym się samodzielnie za granicą czy studiującym odpłatnie. Gdy zdarzy się tak, że trafisz na dłużej do szpitala, ubezpieczenie może pokryć koszty przylotu i pobytu bliskiej osoby, która zaopiekuje się tobą. Mogą przydać się też porady prawne czy pomoc tłumacza, które również może zapewnić odpowiednio dobrane ubezpieczenie.

Zgubiony bagaż

Podczas wyjazdu na Erasmusa, możesz zresztą nie tylko zachorować. Wyobraź sobie, że docierasz w końcu na miejsce, ale twój bagaż ginie bezpowrotnie albo dociera z kilkudniowym opóźnieniem. Przyda się wtedy ubezpieczenie utraty, zagubienia lub uszkodzenia bagażu. Możesz wówczas liczyć, że ubezpieczyciel niezwłocznie wypłaci lub pokryje rachunki za kupno niezbędnych rzeczy. Warto też wziąć pod uwagę, że na tak długim wyjeździe ty także możesz spowodować jakiś wypadek lub straty, np. uszkodzić coś w wynajmowanym mieszkaniu. Wówczas przyda się ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które możesz kupić w ramach ubezpieczenia turystycznego.

Już mam NNW

Jeśli jesteś już objęty ubezpieczeniem NNW, np. przystąpiłeś do grupowego ubezpieczeniem NNW oferowanego przez rodzimą uczelnię lub masz kartę studencką, w ramach której jesteś objęty ubezpieczeniem, sprawdź przed wyjazdem, jakie są warunki takiego ubezpieczenia. Upewnij się, czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki na terenie państwa, do którego się wybierasz, a jej zakres jest dostosowany do twoich potrzeb. I pamiętaj, że NNW nie zadziała we wszystkich przypadkach, które mogą ci się zdarzyć za granicą.