Zderzenie z psem lub dzikim zwierzęciem – co trzeba wiedzieć?

Na zderzenie z dzikim zwierzęciem na drodze najbardziej jesteś narażony jesienią. To czas, gdy zwierzęta częściej wędrują. Na drogę zawsze może wybiec pies. Co robić, gdy dojdzie do zderzenia z psem lub dzikim zwierzęciem, jak się zachować? Wiele takich zdarzeń może mieć poważne skutki, zarówno dla zwierzęcia, jak i kierowcy.

zderzenie ze zwierzetami

Jak wyglądają skutki zderzenia z dzikim zwierzęciem? Kliknijcie na artykuły, to przykładowe wypadki, niestety tragiczne:

Śmiertelne zderzenie z jeleniem 

Wypadek z sarną

Zderzenie z łosiem

Wypadki z udziałem psów i zwierząt gospodarskich

Na terenach zbudowanych oraz w ich okolicach nietrudno o kolizję z biegającym bez nadzoru psami. Także inne zwierzęta gospodarskie – np. spędzane z pastwiska krowy – mogą niespodziewanie wtargnąć na drogę i stać się przyczyną wypadku. Jeśli podczas zderzenia doszło do uszkodzenia auta, na miejsce warto jak najszybciej wezwać policję. Zabezpieczy ona miejsce zdarzenia, określi jego przebieg oraz sporządzi dokumentację z miejsca kolizji.

Wezwanie policji z pewnością ułatwi nam także dochodzenie odszkodowania od osoby winnej zdarzenia. A jest nim właściciel zwierzęcia, który – zgodnie z prawem – odpowiada za wszelkie szkody, spowodowane przez swoich podopiecznych. Jeśli właściciel jest rolnikiem, powinien posiadać obowiązkową polisę OC, obejmującą również szkody spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Do takich zwierząt należy także pies gospodarza, nawet jeśli właściciel uważa inaczej. Po zdarzeniu należy zatem spisać numer jego polisy OC, niezbędnej do uzyskania odszkodowania.

Wypadki z udziałem dzikich zwierząt

Kolizje z udziałem dzikich zwierząt zdarzają się zwłaszcza w okresie jesiennym i na początku zimy. To czas, gdy zwierzęta migrują w poszukiwaniu żywności i mogą znienacka pojawić się na drodze.

Jak zachować się w przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem? Przede wszystkim nie należy się do niego zbliżać ani go dotykać – zwierzę będące w szoku może wyrządzić nam krzywdę. Należy za to zatrzymać się, włączyć światła awaryjne i ustawić za samochodem trójkąt ostrzegawczy, a także jak najszybciej wezwać na miejsce policję.

Dzikie zwierzę na drodze – czyja wina?

W przypadku kolizji z dzikim zwierzęciem wskazanie winnego nie zawsze jest proste. Kluczową w uzyskaniu odszkodowania kwestią jest oznakowanie drogi, na której doszło do wypadku lub kolizji.

Znak „A-18b” umieszczony przy drodze informuje kierowcę o możliwości napotkania dzikich zwierząt. Tym samym ostrzega go o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy.

Kierowca powinien nie tylko zwolnić, ale także bacznie obserwować sytuację na drodze. W każdej chwili powinien liczyć się też z koniecznością zmniejszenia prędkości, a nawet hamowania awaryjnego. Przestrzeganie tych zaleceń znacząco zmniejsza ryzyko zderzenia z dzikim zwierzęciem.

Osobnym przypadkiem jest kolizja z udziałem dzikich zwierząt, podczas której spłoszona sarna lub dzik przetnie nam drogę w wyniku prowadzonego polowania lub nagonki. W tym przypadku odpowiedzialność za zdarzenie spadnie najprawdopodobniej na koło łowieckie, będące organizatorem polowania.

Zderzenie z psem lub dzikim zwierzęciem – co robić: 3 najważniejsze zasady

Po pierwsze – w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia auta, wzywajmy na miejsce zdarzenia policję. To najpewniejszy sposób, by rozwiać wątpliwości związane ze zdarzeniem, co jest ważne, by uzyskać odszkodowanie.

Po drugie – pamiętajmy o jak najlepszym udokumentowaniu zdarzenia. Najlepszym dowodem będą zdjęcia lub spisane zeznania świadków. Ważnym dowodem w sprawie będą także  notatki sporządzone przez funkcjonariuszy policji.

Po trzecie – pamiętajmy też, że w miarę możliwości, poszkodowanemu zwierzęciu należy udzielić pomocy: wezwać stosowne służby lub poprosić o to policję. Za nieudzielenie pomocy może nam grozić kara. Nie należy także uciekać z miejsca zdarzenia ani zostawiać martwego zwierzęcia na drodze. Może to stanowić zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu.

Warto wiedzieć też, że na wypadek zderzenia z psem czy kolizji z dzikim zwierzęciem, bardzo pomocne okazuje się posiadanie polisy AC. Przed jej zakupem warto sprawdzić, czy zakres ubezpieczenia obejmuje również takie przypadki.