Co nowego w kodeksie drogowym od czerwca 2021 roku?

Od 1 czerwca kierowców będą obowiązywać nowe zasady. Zmiany dotyczą pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, odległości między samochodami w czasie jazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu oraz limitów prędkości. Co nowego w kodeksie drogowym? Sprawdź!

Co nowego w kodeksie drogowym: koniec jazdy na zderzaku!

Jak wskazuje policja – najwięcej wypadków zdarza się na prostych odcinkach drogi. Niezachowanie odpowiedniej odległości między samochodami to według policyjnych danych czwarta w kolejności przyczyna wypadków na głównych drogach krajowych w zeszłym roku. Aż 1 535 zeszłorocznych wypadków z winy kierujących to właśnie tzw.: jazda na zderzaku, co przełożyło się na 60 ofiar śmiertelnych i 1823 rannych! A więc co nowego w kodeksie drogowym?

Do tej pory, jeśli chciało się jeździć bezpiecznie obowiązywała niezapisana w prawie reguła 2 sekund, która określała minimalny czas potrzebny kierowcy na wykonanie manewru hamowania. Trudno jednak było przełożyć to na odległość w metrach. Dlatego nowe prawo określa odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach.

Odległość między pojazdami powinna być nie mniejsza niż połowa prędkości pojazdu wyrażona w metrach. Przykład: jeśli jedziemy z prędkością 120 km/h, powinniśmy utrzymywać odległość między pojazdami nie mniejszą niż 120 : 2 = 60 metrów. Oczywiście zasada nie obwiązuje przy wykonywaniu manewru wyprzedzania. A zamiast wyliczać, lepiej jechać po prostu w bezpiecznej, większej odległości.

Kto ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych?

Ponad 12% wszystkich wypadków w Polsce zdarza się na przejściu dla pieszych. Tu również następują zmiany w przepisach określające pierwszeństwo pieszych na pasach. Musimy pamiętać o dwóch zasadach:

  • pieszy wchodzący na pasy ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami
    z wyłączeniem tramwaju,
  • jeśli pieszy jest już na przejściu to ma bezwzględnie pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami.

Dlatego podjeżdżając do przejścia dla pieszych, kierowca powinien zachowywać szczególną ostrożność i zredukować prędkość, do takiej, która nie zagraża potencjalnym pieszym mogącym wejść na pasy.

Z jaką prędkością w terenie zabudowanym?

To ostatnia z zasad, którą kierowcy muszą już stosować. Od 1 czerwca 2021 roku w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, czyli również w nocy (!), poruszamy się z prędkością nie przekraczającą 50 km/h. Dotychczas dopuszczalna prędkość w tym obszarze w godzinach nocnych wynosiła 60 km/h. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zmiana nawyków kierowców nadąży za zmianą przepisów.

O bezpieczeństwie ruchu drogowego czytaj też tu: